5. Правовий режим земель енергетики

Відповідно до ст. 76 ЗК України землями енергетичної систе­ми2 визнаються землі, надані під електрогенеруючі об'єкти (атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з викори­станням енергії вітру і сонця та інших джерел), під об'єкти транспортування електроенергії до користувача.

Ці землі задо­вольняють потреби електроенергетики.

До складу земель енергетичної системи належать землі, на­дані під електрогенеруючі об'єкти, перелік яких наводиться у за­коні, та під об'єкти транспортування електроенергії до користу­вача1. Ці землі можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

Підприємства, установи та організації електроенергетики, здійснюючи статутну діяльність, використовують відповідні зе­мельні ділянки, які надаються їм у власність, постійне користу­вання чи оренду. Цільове призначення цих ділянок полягає в розміщенні електрогенеруючих об'єктів і об'єктів транспортуван­ня електроенергії та у забезпеченні експлуатації цих об'єктів.

Землі енергетики використовують відповідно до вимог ЗК України, Закону України «Про електроенергетику», Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Ка­бінету Міністрів України від 4 березня 1997 р.2, тощо.

Законодавством передбачено, що уздовж повітряних і підзем­них кабельних ліній електропередачі встановлюються охоронні зони. В цих зонах діють обмеження щодо використання земель. У них забороняється, зокрема, виконувати будь-які дії, що мо­жуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричи­нити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме: будувати житлові, громадські та дачні будинки, влаштовувати будь-які звалища, розпалювати вогнища, розміщувати автозаправні станції або інші сховища паливно-мастильних матеріалів тощо.

Для гарантування безпеки населення, яке мешкає в районі розташування об'єктів електроенергетики, встановлюються санітарно-захисні зони, розміри і порядок використання яких визначається у нормативно-правових актах та проектах цих об'єктів, затверджених у встановленому порядку.

Усі види господарської діяльності в санітарно-захисних зо­нах, дозволені режимом їх використання, можуть проводитися тільки за погодженням із власником об'єкта електроенергетики або уповноваженим органом. Використання об'єктів електро­енергетики з метою, що суперечить інтересам безпеки людини і держави, порушує громадський порядок, забороняється.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме 5. Правовий режим земель енергетики:

  1. 1. Загальна характеристика правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
  2. § 1. Загальна характеристика правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
  3. РОЗДІЛ 16 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  4. Розділ 20 Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
  5. Тема Правовой режим земель водного фонда и земель запаса
  6. Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
  7. Розділ 16 Правовий режим земель рекреаційного призначення
  8. Розділ 19 Правовий режим земель водного фонду
  9. § 3. Правовой режим земель транспорта
  10. § 4. Правовий режим екологічно уражених земель
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -