4. Правовий режим земель зв'язку

Розвиток і вдосконалення поштового та електричного зв'язку здійснюються відповідно до Комплексної програми створення єдиної національної системи зв'язку. Суспільні відносини у цій галузі регулюються Законом України «Про зв'язок» та іншими актами законодавства.

До земель зв'язку належать земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку1 (ст. 75 ЗК України). У складі цих земель Закон України «Про зв'язок» розрізняє земельні ділянки, надані для будівництва та експлуатації підземних кабельних, повітряних ліній зв'язку та дротового мовлення, морських кабельних ліній зв'язку, під кабелі зв'язку при переходах через судноплавні та сплавні річки, озера, водосховища і канали, під надземні та підземні підсилювальні (регенераційні) пункти, радіорелейних, тропосферних, супутникових ліній зв'язку, телевізійних, радіо­мовних і приймально-передавальних радіостанцій і центрів з ан­тенними системами, будинків, споруд та інших об'єктів, необхід­них для експлуатації, технічного переоснащення та реконструк­ції систем електрозв'язку і підприємств поштового зв'язку.

Землі зв'язку можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

Підприємствам, установам та організаціям зв'язку земельні ділянки передаються у власність2, надаються у постійне кори­стування (на період експлуатації засобів, споруд і мереж) або на умовах оренди (на період їх будівництва).

Правове регулювання використання та охорони земель зв'язку здійснюється ЗК України, Законом України «Про зв'я­зок», Правилами охорони ліній зв'язку, затвердженими поста­новою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р.3, і Прави­лами користування телеграфним зв'язком, затвердженими по­становою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р.

Уздовж повітряних, підземних і підводних ліній електро­зв'язку, що проходять поза населеними пунктами, а також нав­коло випромінюючих споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній, встановлюються охоронні зони, а у разі потреби створю­ються просіки1.

У межах охоронних зон без письмової згоди підприємств, у віданні яких перебувають лінії зв'язку, а також без присут­ності їх представника забороняється: проводити сільськогоспо­дарські та земляні роботи на глибині більше 0,3 м; виконувати різного виду будівельні, монтажні, вибухові і земляні роботи, а також розрівнювати ґрунт за допомогою бульдозера, екскавато­ра, скрепера, грейдера тощо.

На підприємства, установи, організації та громадян, яким на­дано у власність чи користування земельні ділянки, у межах яких проходять лінії зв'язку та дротового мовлення, покладено відповідальність за проведення робіт на цих ділянках. Вони та­кож зобов'язані вживати належних заходів для забезпечення охорони зазначених ліній.

Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та дротового мовлення обов'язкові для всіх юридичних осіб, незважаючи на відомчу належність та фор­ми власності, а також громадян, які виконують будь-які роботи у зазначених зонах.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме 4. Правовий режим земель зв'язку:

 1. § 4. Правовий режим земель енергетичної системи та зв'язку
 2. 1. Загальна характеристика правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
 3. § 1. Загальна характеристика правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
 4. РОЗДІЛ 16 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 5. Розділ 20 Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
 6. Тема Правовой режим земель водного фонда и земель запаса
 7. Розділ 16 Правовий режим земель рекреаційного призначення
 8. Розділ 19 Правовий режим земель водного фонду
 9. § 3. Правовой режим земель транспорта
 10. § 3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
 11. § 4. Правовий режим екологічно уражених земель
 12. Розділ 18 Правовий режим земель лісового фонду
 13. Понятие и правовой режим земель запаса
 14. Розділ 15 Правовий режим земель оздоровчого призначення
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -