Порядок зміни цільового призначення земельної ділянки.

Незважаючи на віднесення функції встановлення цільового при­значення земельних ділянок до компетенції органів влади, певні права щодо встановлення цільового призначення надані також громадянам та юридичним особам.

Зокрема, вони мають право ініціювати зміну цільового призначення ділянок, які перебува­ють у їх власності. Порядок зміни цільового призначення земель­них ділянок з ініціативи громадян та юридичних осіб встановле­ний постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» від 11 квітня 2002 р.1

Постановою встановлено, що зміна цільового призначення земельної ділянки проводиться на підставі заяви (клопотання) її власника до сільської, селищної, міської ради, якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, або до район­ної державної адміністрації, якщо земельна ділянка розташова­на за межами населеного пункту. До заяви (клопотання) повинні бути додані такі документи:

а) копія державного акта на право власності на земельну ділянку;

б) для громадянина — власника земельної ділянки — копія паспорта (серія, номер паспорта, коли і ким виданий та місце проживання), для юридичної особи — власника земельної ділянки — копія статуту (положення) та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

в) довідка з районного відділу земельних ресурсів та з районного відділу архітектури та будівництва про встановлені обмеження (обтяження) на використання земельної ділянки і земельні сервітути;

г) обґрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки.

Розглянувши заяву (клопотання) і додані документи, сіль­ська, селищна, міська рада або районна державна адміністрація приймають рішення про задоволення чи відхилення заяви (кло­потання). У разі згоди на зміну цільового призначення земельної ділянки відповідний орган дає дозвіл на таку зміну.

Обов'язковою умовою зміни цільового призначення земельної ділянки є погодження такої зміни з місцевими органами вико­навчої влади — районним (міським) органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, орга­ном містобудування й архітектури та охорони культурної спад­щини.

Якщо змінюється цільове призначення не всієї, а лише частини земельної ділянки, то зміна цільового призначення здійснюватиметься в рамках складання проекту відведення земельної ділянки. Необхідність складання зазначеного проекту обумовлена тим, що при зміні цільового призначення частини земельної ділянки вона поділяється на дві, з яких одна зберігає попереднє цільове призначення, а друга — набуває нового цільо­вого призначення. Виділення частини земельної ділянки в окре­му земельну ділянку потребує складання проекту її відведення.

Для підготовки проекту відведення земельної ділянки особа, зацікавлена у зміні цільового призначення частини ділянки, по­винна укласти з землевпорядною організацією договір на скла­дання проекту відведення земельної ділянки. Такою землевпо­рядною організацією може бути будь-яка державна чи приватна землевпорядна організація, яка має ліцензію Держкомзему України на виконання землевпорядних та землеоціночних робіт та ліцензію Державної служби геодезії, картографії та кадастру на виконання геодезичних робіт.

Якщо ж зміні підлягає цільове призначення всієї ділянки, то така зміна проводиться шляхом перепогодження раніше виго­товленого проекту відведення земельної ділянки.

Нововиготовлений або раніше виготовлений проекти відведення земельної ділянки відповідно погоджується або перепогоджується з органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування й архітектури та охорони культурної спадщини, а також підлягає державній землевпорядній експертизі, яка здійснюється облас­ним управлінням земельних ресурсів.

Після отримання позитивного висновку державної земле­впорядної експертизи замовник подає погоджені (перепого-джені) проектні матеріали до відповідного органу влади для прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме Порядок зміни цільового призначення земельної ділянки.:

  1. Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель
  2. Прийняття рішення про зміну цільового призначення зе­мельної ділянки.
  3. Порядок встановлення цільового призначення земельних ділянок.
  4. Права на виділення земельної ділянки в розмірі земельної частки (паю) "чорнобильців".
  5. 3. Договір оренди земельної ділянки
  6. 1. Поняття, цільове призначення та склад земель сільськогосподарського призначення
  7. 1.3. Визначення належності земельної ділянки до тієї чи іншої категорії земель.
  8. Стаття 93. Право оренди земельної ділянки
  9. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель
  10. Стаття 148. Конфіскація земельної ділянки.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -