Порядок встановлення цільового призначення земельних ділянок.

Встановлення цільового призначення земельних діля­нок не є централізованою функцією, яка здійснюється одним ор­ганом влади. Згідно зі ст. 20 ЗК України віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів дер­жавної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

За загальним правилом, встановлення цільового призначення земель провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про переда­чу цих земель у власність або надання у користування, прова­дять вилучення (викуп) земель і затверджують проекти земле­устрою або приймають рішення про створення об'єктів природо­охоронного та історико-культурного призначення. Отже, встановлення цільового призначення земельної ділянки відбу­вається при прийнятті відповідним органом влади рішення про передання ділянки громадянинові чи юридичній особі у влас­ність, постійне користування чи оренду, а також при викупі ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної не­обхідності або вилученні її з постійного користування державної чи комунальної юридичної особи, а також у разі прийняття рішення про затвердження проекту землеустрою чи про ство­рення об'єкта природно-заповідного фонду чи історико-куль­турного призначення.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме Порядок встановлення цільового призначення земельних ділянок.:

 1. 4. Встановлення цільового призначення земельних ділянок
 2. Цільове призначення (використання) земельних ділянок, виділених в рахунок паю.
 3. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільо­вого призначення земельних ділянок.
 4. Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель
 5. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель
 6. Порядок зміни цільового призначення земельної ділянки.
 7. 1. Поняття, цільове призначення та склад земель сільськогосподарського призначення
 8. § 3. Умови і порядок придбання та передачі земельних ділянок громадянам
 9. § 5. Порядок погодження вилучення та викупу земельних ділянок
 10. Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування
 11. Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду
 12. Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів
 13. Прийняття рішення про зміну цільового призначення зе­мельної ділянки.
 14. Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами
 15. Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок
 16. Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом)та вибором земельних ділянок
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -