Поняття округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони ку­рорту.

З метою інтеграції правового регулювання охорони та ви­користання всіх земель у межах територій курортів на їх тери­торіях встановлюються округи санітарної охорони, а в межах ку­рортів, в яких лікувально-оздоровчий процес базується на використанні лікувальних корисних копалин та підземних вод, встановлюються округи гірничо-санітарної охорони.

Округ санітарної (гірничо-санітарної) охорони — це територія земної поверхні, зовнішній контур якої збігається з межею курорту. Уразі використання пов'язаних між собою родовищ мінераль­них вод, суміжних пляжів та інших природних лікувальних ре­сурсів декількома курортами для них може встановлюватися єдиний округ санітарної охорони.

Отже, округ санітарної (гірничо-санітарної) охорони охоплює всі розташовані в межах курорту земельні ділянки і підпорядко­вує їх єдиному правовому режиму санітарної охорони. Його суть полягає у тому, що в межах округу санітарної (гірничо-санітар­ної) охорони курорту (курортів) забороняються будь-які роботи, що призводять до забруднення ґрунту, повітря, води, завдають шкоди лісу, іншим зеленим насадженням, сприяють розвитку ерозійних процесів і негативно впливають на природні ліку­вальні ресурси, санітарний та екологічний стан природних тери­торій курортів (статті 27, 28 Закону України «Про курорти»).

Компетенція органів, які встановлюють межі округу санітар­ної (гірничо-санітарної) охорони курорту залежить від статусу курорту; Так, межі округів санітарної (гірничо-санітарної) охо­рони курортів державного значення затверджуються Верхов­ною Радою України одночасно з прийняттям рішення про оголо­шення природних територій курортними територіями держав­ного значення. А межі округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення затверджуються відповід­но Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами одночасно з прийняттям рішення про оголошення природних територій ку­рортними територіями місцевого значення (ст. 29 Закону України «Про курорти»).

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме Поняття округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони ку­рорту.:

 1. § 4. Правовий режим округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони
 2. 2. Правове регулювання охорони і використання земель оздоровчого призначення в межах окремих зон округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони
 3. Правовий режим зон санітарної (гірничо-санітарної) охоро­ни курортів.
 4. Стаття 113. Зони санітарної охорони
 5. § 4. Правовий режим територій і зон санітарної охорони водних об'єктів
 6. Стаття 162. Поняття охорони земель
 7. 1. Поняття і зміст правової охорони земель
 8. 1. Поняття та функції державного управління у сфері використання та охорони земель
 9. § 1. Поняття і зміст правової охорони земельних ресурсів
 10. §3. Образование избирательных округов, округа референдума
 11. Тема 17. Конституционно-правовой статус «сложноустроенных» субъектов Российской Федерации (на примере Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
 12. Решение суда Ханты-Мансийского автономного округа от 21 июня 2001 года о признании незаконным отказа должностных лиц прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа в даче мотивированного ответа
 13. Р.С. Кірін. Геологічне право України: систематизований зб. нормат.-правових актів: неофіц. вид. / Уклад. Р.С. Кірін. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 1023 с., 2012
 14. Определение Верховного Суда РФ от 09 октября 2001 года об оставлении без изменения решения суда Ханты-Мансийского автономного округа от 21 июня 2001 года о признании незаконным отказа должностных лиц прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа в даче мотивированного ответа
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -