2. Основні напрями земельної реформи в сільському господарстві.

Україна має значний і досить високоякісний фонд сільськогосподарських угідь. Велика їх частина - це цінні продуктивні землі. Україна володіє майже 25 відсотками чорноземів світу.

З 60,3 млн. гектарів земель країни майже 70% (41,8 млн. га) складають землі сільськогосподарського призначення, 17% (10,4 млн. га) - землі, вкриті лісами. Майже 4% території країни (2,3 млн. га) забудовано: на них розміщені міста та інші населені пункти.

На початку 90-х років нашого століття постійна вимога надати землю тим, хто її обробляє. З цією метою в Україну була проголошена земельна реформа, яка стала складовою частиною широкомасштабної економічної реформи, тому що була спрямована на подолання кризової ситуації в сільському господарстві шляхом введення нових форм господарювання на землі,

визначення пріоритету форм власності, формування багатоукладної економіки, раціонального використання та охорони земель.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме 2. Основні напрями земельної реформи в сільському господарстві.:

 1. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про виселення у віддалені райони осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя» (2 червня1948 р.)
 2. 11.2. Поняття праворозуміння та його основні напрями
 3. 3. Основні напрями державного впливу Національного банку України на банківську систему
 4. Правові проблеми екологічної безпеки при здійсненні земельної реформи
 5. Права на виділення земельної ділянки в розмірі земельної частки (паю) "чорнобильців".
 6. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 6\ \ \ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ\ \ \ 6.1. Поняття функцій держави\ \ \ Перед будь-якою державою постає коло завдань, на вирішення яких вона спрямовує свої матеріальні ресурси, ідеологічні та політичні зусилля. З усієї сукупності цих завдань можна виділити такі, що виражають сутність держави. Ці основні напрями діяльності держави називаються її функціями.\ \ \ Функціональний підхід, по-перше, допомагає глибше засвоїти саме поняття держави, побачити її і
 7. 14.4. Загальни й огля д структурни х перетворен ь у сільськом у господарств і Співтовариств а
 8. 3. Договір оренди земельної ділянки
 9. Стаття 93. Право оренди земельної ділянки
 10. Порядок зміни цільового призначення земельної ділянки.
 11. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування
 12. Земельний сервітут, оренда земельної ділянки, право постійного користування землею, суборенда.
 13. 1.3. Визначення належності земельної ділянки до тієї чи іншої категорії земель.