Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільо­вого призначення земельних ділянок.

Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок може здійснюватися виключно у викладеному вище порядку. Порушення цього по­рядку тягне за собою певні правові наслідки (ст. 21 ЗК України).

По-перше, в разі порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земельної ділянки органом влади при на­данні (передачі) ділянки громадянинові чи юридичній особі рішення про надання (передачу) земельної ділянки може бути визнане недійсним. Наприклад, якщо Кабінет Міністрів України прийняв рішення про надання (передачу) особі особливо цінної земельної ділянки сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб без погодження зміни її цільо­вого призначення з Верховною Радою України, то таке рішення може бути визнане недійсним.

По-друге, якщо порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земельної ділянки допущене при укла­денні угоди щодо земельної ділянки, то така угода також може бути визнана недійсною. Наприклад, якщо земельна ділянка, цільове призначення якої передбачає будівництво та експлуа­тацію житлового будинку, передана в оренду іншій особі для сільськогосподарського використання, то така угода може бути визнана недійсною.

По-третє, якщо порушення порядку встановлення та зміни , цільового призначення земельної ділянки виявлене органом, що здійснює державну реєстрацію прав на земельні ділянки, то він має право відмовити в державній реєстрації прав на цю земельну ділянку. Якщо ж таке порушення виявлене після здійснення державної реєстрації прав на земельну ділянку, то така реєстрація може бути визнана недійсною.

Зазначені вище наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок наступають не автоматично. Вони можуть наступити у разі прийняття дер­жавними органами відповідних рішень. Так, рішення районної державної адміністрації про надання (передачу) земельної ділянки, прийняте з порушенням порядку встановлення та зміни її цільового призначення, може бути відмінене органом вищої ланки — обласною державною адміністрацією, а рішення остан­ньої може бути скасоване Кабінетом Міністрів України. Проте рішення сільської чи іншої ради про надання (передачу) земельної ділянки, прийняте з порушенням порядку встанов­лення та зміни її цільового призначення, не може бути відмінене радою вищого рівня, оскільки ради нижчого не є підлеглими ра­дам вищого рівня.

Разом із тим, рішення ради чи органу виконавчої влади про надання (передачу) земельних ділянок, органу державної реєстрації прав про реєстрацію прав на земельні ділянки, угоди щодо земельних ділянок, якщо такі рішення чи угоди прийняті (укладені) з порушенням порядку встановлення чи зміни цільо­вого призначення земельних ділянок, можуть бути визнані недійсними за рішенням суду. Суд може визнати зазначені акти недійсними за позовом заінтересованих осіб.

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільо­вого призначення земельних ділянок.:

 1. Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель
 2. 4. Встановлення цільового призначення земельних ділянок
 3. Порядок встановлення цільового призначення земельних ділянок.
 4. Стаття 94. Наслідки недодержання встановленого порядку здачі жилого приміщення в піднайом
 5. Стаття 94. Наслідки недодержання встановленого порядку здачі жилого приміщення в піднайом
 6. Цільове призначення (використання) земельних ділянок, виділених в рахунок паю.
 7. 2.15. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
 8. Стаття 321-2. Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів
 9. Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
 10. Відносини відповідальності за порушення встановленого порядку і правил (адміністративно-деліктні відносини)
 11. § 14. Оскарження порушень порядку ведення Реєстру виборців. Відповідальність за порушення цього порядку
 12. Порядок зміни цільового призначення земельної ділянки.
 13. Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земель­них ділянок комунальної власності у державну власність
 14. Встановлення сталінської диктатури та її наслідки
 15. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель
 16. Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень
 17. Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -