Елементи забезпечення належного правового порядку використання земель:

1. Наявність об'єкта правового регулювання, який буває:

а) загальним,

б) родовим,

в) конкретним.

А) Загальним об'єктом правового режиму є земля, як частина навколишнього природного середовища, що володіє просторової територією, рельєфом, рослинністю і, що знаходиться у сфері юрисдикції української держави.

Україна за межами її території може мати у державній власності земельні ділянки, правовий режим яких визначається законодавством відповідної країни. Відповідно на земельні ділянки за межами України положення Кодексу про цільове використання земель не поширюються.

Б) Родовим об'єктом правового режиму є категорія земель, яка призначена і використовується за основним цільовим призначенням.

В) Конкретним об'єктом правового режиму є земельна ділянка, не залежно від його площі, наданий і використовуваний по безпосередньому цільовим призначенням.

Цільове призначення - вид використання землі, який виключає інші форми її господарської експлуатації.

Основне цільове призначення земель - головний і єдиний критерій диференціації земель на окремі категорії, які мають особливий правовий режим. Особливості правового режиму земель кожної категорії визначаються специфікою їх цільового призначення.

У зв'язку з таким підрозділом землі, як об'єкт правового режиму, можна виділити загальний, особливий і спеціальний правовий режим використання земель.

Загальний - використання земель за їх цільовим призначенням

Особливий (віднесення земель до категорій і переведення їх з однієї категорії в іншу):

-використання земель пріоритетно для с / г цілей;

-відновлення деградованих угідь.

Наприклад, власник землі вирішив використати свій зем. ділянка під ріллю, то він відповідальний за рівень родючості на ній, якщо ж він зводить на дачній ділянці тваринницьку ферму, то відповідальний він за протипожежну безпеку, збереження чистоти повітря і т.д.

Спеціальний режим: встановлює держава в особі органів місцевого самоврядування (їх адміністрацією).

Наприклад, для зведення житлового будинку на земельній ділянці необхідно спеціальний дозвіл, без якого будинок вважається збудованим самовільно.

2. Другий елемент правового режиму земель явл. наявність спеціально уповноважених державних органів з регулювання правового режиму.

Регулювання правового режиму землі здійснюють державні органи загальної компетенції. Постановою Кабінет Міністрів України від від 19.03.2008 № 224 затвердив «Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів». Органи місцевого самоврядування, реєструючи право власності на землю, права землекористування та оренди землі, здійснюють зміни режиму використання земель.

3. Третім елементом правового режиму використання земель явл. коло суб'єктів правовідносин з використання земель цієї категорії або угідь.

Правом власності на землю, а також правами землеволодіння, землекористування та оренди можуть бути наділені не всякі особи, а лише ті, які за своїм правовим статусом правомочні здійснювати той чи інший вид експлуатації земель. Наприклад, С/г підприємства не можуть бути власниками земель промисловості, пром. підприємства - користувачами земель природно-заповідного призначення. (Їх статутна правоздатність цього не передбачає).

4. Четвертим елементом правового режиму земель є наявність прав і обов'язків суб'єктів правовідносин з використання земель.

Права і обов'язки суб'єктів залежать як від особливостей землі - використовуваного об'єкта, так і правового статусу суб'єктів.

5. П'ятим елементом - наявність ефективного правового механізму, що забезпечує належний правовий режим використання земель.

Наявність правових норм:

- Виконання яких запобігає порушенню правового режиму земель і забезпечує пріоритет земель сільськогосподарського призначення перед землями несільськогосподарського призначення;

- Не допускають вилучення цінних с/г земель;

- Виконання яких дозволить відновити порушення режиму використання земель.

Наприклад, самовільно зайняті земельні ділянки повинні бути повернуті за належністю без відшкодування затрат, проведених за час незаконного користування.

Земельне законодавство виділяє наступні види земель сільськогосподарського призначення:

- Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сінокоси, пасовища та перелоги (перелоги);

- Сільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі під господарськими будівлями і спорудами, землі тимчасової консервації тощо).

У ст. 22 ЗК дається визначення земель с / г призначення і конкретизуються види земель. Юридичним критерієм віднесення земельних ділянок до земель сільськогосподарського призначення є передача земель у власність або їх надання в користування громадянам та юридичним особам для виробництва с / г продукції, здійснення с / х науково-дослідної, навчальної діяльності, розміщення відповідної інфраструктури або призначені для цих цілей.

Придатність земель для використання їх у сільському господарстві встановлюється на підставі даних державного земельного кадастру. (Визначення кадастру)

<< | >>
Источник: ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція. 2016

Еще по теме Елементи забезпечення належного правового порядку використання земель::

  1. § 2. Правове забезпечення використання земель житлової та громадської забудови
  2. Розділ 25 Правове забезпечення економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель
  3. 2.1. Землеустрій як форма забезпечення використання земель сільськогосподарського призначення
  4. В апеляційному порядку ухвала суду про забезпечення позову змінена. Чи вправі суд першої інстанції в порядку ст. 154 ЦПК розглядати заяву про скасування заходів забезпечення позову, вжитих апеляційним судом?
  5. § 3. Правове регулювання використання земель транспорту
  6. § 3. Правове регулювання використання земель лісового фонду
  7. 2. Правове регулювання використання та охорони земель історико-культурного призначення
  8. Розділ 24 Правове регулювання контролю за використанням і охороною земель та моніторингу земельних ресурсів
  9. § 2. Правове регулювання використання земель водного фонду
  10. Розділ 20 Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -