Учасники цивільного процесу. Представництво у суді

Учасниками цивільного процесу є особи, які беруть участі, у справі.

Залежно від характеру юридичного інтересу до результату процесу всіх осіб, які беруть участь у справі, можна поділити на дві групи.

Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі, закріплені в діючому процесуальному законодавстві. У відповід-

fu mі зі cm. 27 ЦПК України особи, які беруть участь у спра-

і. мають право:

:шайомитися з матеріалами справи;

робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи;

одержувати копії рішень, ухвал; брати участь у судових засіданнях; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим особам, які беруть участь у справі, н також свідкам, експертам, спеціалістам; ш являти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення судові; подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; користуватися правовою допомогою;

знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти;

нрослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти; оскаржувати рішення і ухвали суду;

користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

______ Норма закону

Сторонами в цивільному процесі є особи, які беруть участь у справі, спір яких про суб’єктивне право або особистий інтерес, що охороняється законом, суд повинен розглянути і вирішити.

W

ЦПК України

Cm. ЗО. Сторони

1.

Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.

2. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

Cm. 31. Процесуальні права та обов’язки сторін

1. Сторони мають рівні процесуальні права і обов’язки.

2. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 27 цього Кодексу, позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має

право визнати позов повністю або частково. До початку розгляду судом справи по суті позивач має право піл* хом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а відповідач - пред’явити зустрічний позов.

Щ

І

3. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь- якій стадії цивільного процесу.

Сторона, третя особа, особа, яка відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші зацікавлені особи в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі особисто або через представника.

Норма закону

Цивільне процесуальне представництво - це вре-\| гульована нормами ЦПК форма надання правової до помоги однією особою (представник) іншій особі (особа, t яку представляють) у формі здійснення процесуальних дій представником від імені і в інтересах особи, яку представляє, в межах отриманих повноважень у зв’яз- 1 ку з розглядом і вирішенням судом цивільної справи.


Іншими учасниками цивільного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу.

6.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Учасники цивільного процесу. Представництво у суді:

 1. Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу
 2. Учасники цивільного процесу.
 3. ГЛАВА 4. УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 4. Розділ 2 Учасники цивільного процесу
 5. Параграф 2. Інші учасники цивільного процесу
 6. ТЕМА 16. СТАДІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
 7. Глава 4. УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 8. Чи вправі учасник процесу, що знаходиться під вартою, брати участь в судовому розгляді його цивільної справи і чи зобов'язаний суд забезпечити явку такого учасника процесу в судове засідання шляхом етапування до місця розгляду справи?
 9. 11. Поняття, склад і класифікація осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права і обов’язки. Інші учасники цивільного процесу.
 10. § 2. В иди представництва в суді
 11. § 1 . Поняття представництва в суді
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -