Неизвестный. Теорія держави і права. 2013. 2013

<< | >>
ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ
ТЕМА 2. ТЕОРИЯ ПРАВА
1. Понятие, признаки и сущность права
ТЕМА 3. ЗАКОННОСТЬ И ДЕМОКРАТИЯ
Тема 4. Конституционное право Украины
Тема 6. Административное право Украины (АПУ)
ТЕМА 7. ТРУДОВОЕ ПРАВО УКРАИНЫ
Тема 8. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО УКРАИНЫ
ТЕМА 9. УГОЛОВНОЕ ПРАВО УКРАИНЫ

Книги и учебники по дисциплине Теория государства и права Украины:

  1. Невідомий. Конспект з курсу “Теорія держави і права” - 2015 год
  2. Невідомий. Теорії походження держави. Лекція - 2015 год
  3. Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013 - 2013 год
  4. Цвєткова Ю. В.. Єфремівська Кормча – джерело права Київської Русі (кінець ХІ – початок ХІІ ст.) / Дисертація / Київ - 2003 год
  5. Волинка К. Г.. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП,2003. — 240 с. - 2003 год
  6. Неизвестный. Основы теории государства и права. Учебник - 0000 год
  7. Андрусяк Т.Г.. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - 0000 год