Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с.. 2002

У навчальному посібнику викладені теорія і практика кваліфікації злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, що був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року і введений у дію з 1 вересня 2001 року. У посібнику використана новітня доктрина кримінального права і законодавства України, практика вищих судових органів України.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів та слідчих, прокурорів, суддів і адвокатів.

<< | >>
ЧАСТИНА ДРУГА
1. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСОБИ
5.1. Кваліфікація злочинів проти політичних прав громадян
5.2. Посягання на інші права та свободи громадян
6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
6.1. Кваліфікація розкрадання
6.9. Кваліфікація інших злочинів проти власності
14. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ
Злочини, що передбачені розділом XIV Кримінального кодексу України, посягають на обороноздатність України і на її державний суверенітет.

Книги и учебники по дисциплине Уголовное право Украины:

  1. Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. — К.: МАУП,2004. — 328 с. - 2004 год
  2. Н. А. МИРОШНИЧЕНКО. Состав преступления. Текст лекций. Одесса. "Юридична література" 2003 - 2003 год
  3. Диденко В.П.. Квалификация хищений государственного или общественного имущества путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением.- К., 80 с. - 1992 год
  4. Михлин А. С.. Последствия преступления. М Юридическая литература», М.,1969. 104 с. - 1969 год