V. Виконання вироків Адміністративних Судів.

Арт. 124.

Для оборони субєктивних публічних прав і інтересів позивача і охорони обєктивного правного ладу не досить добитися сприятливого вироку Суду, треба ще, щоб запізвана сторона, яка програла справу, або доконала певного чину, або повздержалася від нього; тоб-то: необхідно, щоб вирок Суду мав екзекутивну зобовязуючу силу, без чого він був би часто абстрактним академічним міркуванням на тему про закономірность чи незакономірність того чи иншого акту чи заховання.

Щоб стати таким, вирок мусить набрати законної сили. Такої сили вирок Суду першої інстанції набірає тоді, коли його не оскаржено чи не спротестовано в визначений в законі реченець, а вирок другої і останньої – з моменту оголошення його. Це правило загально-процесуального характеру.

Арт. 125.

Виконується вирок негайно після того, як набере законної сили. Щож до, так званого, попереднього виконання, що його знає цивільний процес по відношенню до осіб приватних, то в процесі адміністративнім його не може бути, з одного боку, з огляду на характер справ, а з другого, на те, що в переважаючій кількості випадків запізваною стороною виступають органи державного управління або територіяльного самоврядування, відносно котрих і процес цивільний не знає попереднього виконання.

Арт. 126.

Відносно органів державного управління і територіяльного самоврядування примусового виконання вироків Адміністративного Суду, очевидно, бути не може. Вони мусять виконати його самі. Обовязок зробити це, як і, в процесі цивільному, наступає для них з момента одержання від Суду копіївирокуз повідомленням, що він набрав законної сили. Суд надсилає цю копію з власної ініціятиви, ex officio, повідомляючи про це одночасово і Прокуратуру, яка стежить за виконанням такого вироку. Що до инших осіб чи то фізичних, чи то юридичних, то робити для них будь які винятки нема рації, і відносно них вироки виконуються примусово на загальних підставах.

Арт. 127.

Що до випадків виникнення сумнівів під час виконання вироку, тлумачить останній той Суд, що ухвалив його, – це загально-процесуальне правило. Знайомевоно і закону 30.V.1917 р./арт. 91/.

Арт. 128.

З огляду на велике наближення процесу адміністративного до цивільного з його широко розробленою практикою, ті питання процесуального характеру, які цим законом цілковито не розвязуються, найдоцільніше розвязувати на підставі зміркування цих норм з правилами цивільно-процесуального кодексу. Таке правило відомо й закону 30.V.1917 р./арт. 92/, а пруські адміністративно-процесуальні правила, хоча, як загальну засаду, його й не проголошують, але в поодинчих випадках скеровують Суд Адміністративний теж до цього кодексу.

<< |
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме V. Виконання вироків Адміністративних Судів.:

 1. V. Виконання вироків Адміністративних Судів.
 2. § 7. Виконання рішень адміністративних судів
 3. Стаття 415. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів
 4. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 5. Учасники та етапи адміністративного судочинства. Рішення адміністративних судів
 6. § 1. Поняття й умови визнання та виконання рішень іноземних судів
 7. § 6. Виконання рішень, ухвал і постанов господарських судів
 8. Суду якої юрисдикції (загальної чи господарської) належить розглядати справи: 1) про оскарження рішень третейських судів, 2) про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів? Як визначається підсудність таких справ?
 9. § 1. Створення системи адміністративних судів в Україні
 10. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
 11. § 6. Перегляд рішень адміністративних судів
 12. Як визначається юрисдикційність та підсудність розгляду клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні?
 13. Розділ 27 ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
 14. РОЗДІЛ 3. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
 15. § 5. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
 16. Стаття 10. Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами
 17. Розділ VIII ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
 18. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про організацію президій у складі Верховних судів союзних і автономних республік, крайових, обласних судів і судів автономних областей» (14 серпня 1954 р.)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -