Відносини відповідальності публічної адміністрації

Відносини відповідальності публічної адміністрації виникають у зв’язку із наявністю публічно-правового спору щодо правомірного використання владних повноважень публічною адміністрацією. У таких випадках порушується адміністративна справа (справа адміністративної юрисдикції), де відповідачем виступає суб’єкт владних повноважень.

Справи адміністративної юрисдикції розглядаються за нормами адміністративного судочинства, які встановлені Кодексом адміністративного судочинства України (від 6 липня 2005 року).

Відповідно до цього Кодексу справа адміністративної юрисдикції (або адміністративна справа) — це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодав- ства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Порушуються такі справи за адміністративним позовом. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб’єкти владних повноважень.

Відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об’єднання, юридичні особи, які не є суб’єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами за адміністративним позовом суб’єкта владних повноважень лише такого змісту:

— про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян;

— про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;

— про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України;

— про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо);

— в інших випадках, встановлених законом.

<< | >>
Источник: T.О. Коломоєць, В.K. Колпаков. Вступ до навчального курсу «адміністративне право України» : текст лекцій / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков. — K. : Ін Юре,2014. — 240 c. — Бібліогр. : c. 210—222.. 2014

Еще по теме Відносини відповідальності публічної адміністрації:

 1. Глава 44 Організація публічної адміністрації
 2. Функціонування публічної адміністрації
 3. Глава 47 Контроль за діяльністю публічної адміністрації
 4. Глава 46 Основні правові форми діяльності публічної адміністрації
 5. Розділ 43 Організація та діяльність публічної адміністрації у зарубіжних країнах
 6. Відносини відповідальності за порушення встановленого порядку і правил (адміністративно-деліктні відносини)
 7. ГЛАВА 4 реалізація адміністративно–правового статусу керівників органів виконавчої влади у відносинах відповідальності
 8. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 19\ \ \ ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ\ \ \ 19.1. Поняття і основні ознаки правових відносин\ \ \ У суспільстві існує багато різних відносин між людьми: економічні, політичні, моральні, культурні та ін. Всі ці види відносин, які існують між окремими індивідами або їх об'єднаннями, є суспільними відносинами, в них відбувається реальна взаємодія людей. Соціальні відносини характеризуються тим, що сторони, вступаючи в них, переслідують певні цілі, наділені во
 9. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ 22.5. Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою\ \ \ Є кілька підстав для класифікації юридичної відповідальності. Серед них найдоцільнішою є класифікація юридичної відповідальності за характером санкцій і за галузевою ознакою.\ \ \ За галузевою ознакою виділяють такі види юридичної відповідальності, як кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова, конституційна і міжнародно-правова.\ \ \ Кримінальна відповідальність
 10. §J Значення міжнародно-правової відповідальності, цілі, принципи поняття відповідальності
 11. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 22\ \ \ ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ\ \ \ 22.1. Поняття юридичної відповідальності\ \ \ Юридична відповідальність — одна з форм соціальної відповідальності. Сутність соціальної відповідальності полягає в обов'язку індивіда виконувати вимоги, що висуваються до нього суспільством, державою, іншими індивідами. Крім юридичної, в суспільстві діють і інші форми соціальної відповідальності: моральна, політична, організаційна, суспільна, партійна й інша.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -