Поділ XУ. Як оскаржувати чинності місцевих адміністративних органів.

Арт. 520.

Чинності місцевих адміністративних органів за винятком випадків, спеціяльно в законі встановлених, оскаржується з додержанням правил наступних артикулів.

Арт. 521.

Скарги на чинності місцевих адміністративних органів подають заінтересовані установи, організації й особи або до вищого адміністративного органу, або до того самого органу, що його вчини оскаржується, або до прокуратури.

Скарги можуть подавати так само ті установи, організації та особи, що їхні інтереси безпосередньо не були порушено.

Скарги на чинності місцевих адміністративних органів можна подавати і безпосередньо до управ відповідних рад.

Увага І. Скарги, що подають приватні особи, можна подавати на письмі або словесно.

Увага 2. Скарги, подані не на адресу, органи, що їх одержали, надсилають до належних установ, рівночасно повідомляючи скаржника про те, куди надіслано його скаргу.

Арт. 522.

Скаргу можна подавати в місячний реченець з того дня, коли скаржникові оскаржувана чинність стала офіційно відома. До скарги додається документи, що обґрунтовують її в оригіналі, або в копії, що засвідчив сам скаржник.

Увага. Скарги, що надійшли по упливі місячного реченця вищий орган і прокуратура мають право в залежності від важливости і ступіня доказовости обставин, наведених у скарзі або розглянути по суті, або залишити без розгляду за прогаянням реченця[114].

Арт. 523.

Урядова особа чи установа, що її чинності оскаржується, як що скаргу подається через неї або через прокуратуру, яка надіслала їй цю скаргу, зобовязана видати скаржникові довідку, що скаргу одержано і найпізніш протягом 3 денного реченця від дня одержання скарги, надіслати її зі всіма матеріалами, що до неї стосуються та зі своїми поясненнями до того вищого органу, що має цю справу розглядати.

Арт. 524.

Точне виконання правил передущого артикулу обовязані наглядати відповідні вищі органи, порушуючи справу про притягнення до відповідальности осіб, що несвоєчасно надіслали скаргу.

Арт. 525.

Подання скарги, за винятком скарг зазначених в арт. 55, не припиняє виконання, проте органам, що їх вчинки оскаржується та вищим органам, надається право, як на прохання скаржника, як і з власної ініціятиви, припиняти виконання оскаржуваної постанови аж до посутнього розгляду скарги[115].

Припиняє --------- виконання оскаржуваної постанови і протест Прокуратури, поданий разом з передачею скарги.

Арт. 526.

Відповідний вищий орган зобовязаний найпізніш у 2 тижневий реченець з дня одержання скарги і всіх матеріялів до неї розглянути її, ухвалити постанову по суті скарги і в 3-денний реченець з дня ухвали постанови повідомити скаржникові на письмі про наслідки скраги.

Копію постанови разом з матеріялами надсилається до тієї установи, або урядової особи, що її вчинки оскаржено.

Копію ж постанови разом з матеріялами надсилається і до прокуратури, навіть коли б до неї безпосереднє і не було б принесено скарги. При чому прокуратура має право протягом двохтижневого реченця опротестувати цю постанову до вищого адміністративного органу.

Увага: Для пояснення по скарзі можна викликати заінтересованих осіб, проте скаргу розглядається, навіть коли б скаржник і не зявився на виклик.

Арт. 526I.

Вищий адміністративний орган одержавши протест прокуратури повинен розглянути справу по суті протягом двох-тижневого реченця і постанову свою в 3-денний реченець надіслати скаржникові та прокуратурі.

Арт. 527.

Повідомляючи скаржників про постанови вищих органів, треба за відповідних випадків, точно зазначити порядок і реченець дальшого оскарження.

Арт. 528.

Як оскаржувати вчинки центральних адміністративних органів, передбачених арт. 10 це встановлюється спеціяльним узаконенням.

÷÷÷÷÷÷÷

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

÷÷÷÷÷÷÷

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ XУ. Як оскаржувати чинності місцевих адміністративних органів.:

 1. § 3. Адміністративно-правовий статус службовців державних органів і органів місцевого самоврядування
 2. Глава 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядуваня, організацій та підприємств
 3. § 2. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
 4. Поділ XIУ. Нагляд адміністративних органів у царині торгу.
 5. Поділ XIII. Нагляд адміністративних органів в царині промисловости.
 6. § 5. Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування
 7. 4. Юридична природа органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування: особливі й спільні риси
 8. Мета, підстави і процесуальні форми участі у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування
 9. Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за по­рушення права власності на землю
 10. § 1. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів
 11. Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок
 12. Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування
 13. Стаття 171. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень
 14. Територіально-адміністративний поділ
 15. § 4. Контроль з боку органів місцевого самоврядування
 16. Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум
 17. Організація місцевих органів державного управління u самоврядування у Північній Буковині
 18. § 2. Розвиток місцевих органів виконавчої влади в Україні у 1990#x2011;2004 роках
 19. Поділ ІІІ. Заходи адміністративного впливу.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -