Поділ УII. Громадянство У.Н.Р., його набуття і втрати.

Розділ I. Громадянство У.Н.Р.

Арт. 231.

Виключається.

Арт. 232.

За громадян У.Н.Р. визнається:

а/ усіх осіб української національности, що постійно жили і живуть на території України, оскільки вони не позбавлені права на це громадянство;

аІ/ усіх осіб української національности, що постійно жили на Україні, а потім перебували за кордоном, оскільки вони встановленим у законі порядком не перейшли до чужоземного громадянства, або не позбавлені права на це громадянство;

За окремою думкою п.п. Івановича й Мироновича слід додати п. "а2" такого змісту: "усіх осіб української національности, що народилися на Україні, а мешкали поза її межами, якщо вони не набули чужоземного громадянства".

б/ осіб інших національностей, які постійно жили на Україні до 1 січня 1919 року, якщо вони не позбавлені права на це громадянство;

За окремою думкою п.п. Івановича і Мироновича "до 1-го серпня 1914 року".

в/ осіб, що народилися від громадян У.Н.Р., де б ці особи не народилися, як що вони не вибули з громадянства У.Н.Р. встановленим порядком;

г/ осіб, що оптували громадянство[100] У.Н.Р. на підставі договорів з іншими державами;

д/ осіб прийнятих установленим у законі порядком до громадянства У.Н.Р.;

є/ осіб, що народилися від мішаних шлюбів громадян У.Н.Р. з чужоземними громадянами, коли батько є громадянин У.Н.Р.

Розділ 2. Як чужоземним громадянамнабувати громадянство У.Н.Р.

Арт. 233.

Усі повнолітні чужоземні громадяни можуть прохати щоб їх прийняли до громадянства У.Н.Р.

Арт. 234.

Чужоземних громадян приймає до громадянства Міністерство Внутрішніх Справ.

Арт.Арт. 235, 236.

Виключається.

Арт. 237.

Заяви про приняття до громадянства У.Н.Р. чужоземних громадян що перебувають на території У.Н.Р. подається до управ округових рад та мійських рад міст що є округові центри через їхні адміністративні відділи.

Зазначені управи з своїм висновком надсилають справу до Міністерства Внутрішніх Справ.

Увага: Особи, що перебувають на території У.Н.Р. до заяви про прийняття до українського громадянства повинні додати:

а/ документи або нотаріяльно засвідчені копії документів, що посвідчують особовість заявника /посвідка на перебування, національний пашпорт тощо/;

б/ посвідку відповідних судових органів про те, що заявник не перебував під судом або слідством;

в/ відомості про майновий стан з переліком складу майна, про місце праці та домівку.

Арт. 238.

Особи, що їх приймають до громадянства У.Н.Р. дають урочисту обітницю про те, що вони зобовязуються поважати й обороняти від усіляких замахів державний лад У.Н.Р.

Арт. 239.

Відновляє громадянство У.Н.Р.

осіб, що втратили його Міністерство Внутрішніх Справ.

Арт. 240.

Чужоземні громадяни, що перейшли до громадянства У.Н.Р. не мають прав і не виконують обовязків, що походять з належности до громадянства інших держав.

Розділ 3. Як вибувати з громадянства У.Н.Р.

Арт. 241.

Вибувати з громадянства У.Н.Р. дозволяє Міністерство Внутрішніх Справ.

Арт. 242.

Дозвіл вибувати з громадянства У.Н.Р. видається на підставі заяв, що подають особи, які бажають вибути з громадянства У.Н.Р. у місці своєї домівки до адміністративних відділів управ округових рад та міських рад, що є округові центри.

Арт. 243.

До заяв слід додати такі документи:

а/ документ, що посвідчує особовість заявника;

б/ посвідку від належних судових органів про те, що заявник не перебуває під судом і слідством;

в/ посвідку про те, що за заявником нема ніяких боргів або майнових зобовязань державі У.Н.Р.

г/ посвідку що він вільний від військової повинности;

д/ посвідку заявника про те, що він одержавши дозвола на вихід з українського громадянства, зобовязується покинути територію У.Н.Р. в реченець, призначений від Міністерства Внутрішніх Справ У.Н.Р.;

е/ відомості про майновий стан /з переліком майна/, про місце праці та про домівку.

Арт. 244.

Відповідний адміністративний відділ управи округової ради або міської міст, що є округовий центр, одержавши заяву про вихід із громадянства У.Н.Р., видають заявникові посвідку про одержання від нього заяви і негайно публікують про цю заяву в місцевому органі преси, пропонуючи всім установам і особам, що мають претензії до заявника, заявити про те в двохтижневий реченець з дня публікації відповідному Адміністративному відділові.

Увага: Публікацію провадиться коштом заявника.

Арт. 245.

Коли мине два тижні від дня публікації, управи відповідних рад розглядають подане прохання й ухвалюють мотивовану постанову про задоволення або про відмову на нього.

Усе справування про кожне розглядене прохання управи відповідних рад надсилають до Міністерства Внутрішніх Справ.

Розділ 4. Втрати громадянства У.Н.Р.

Арт. 246.

За тих, що втратили громадянство У.Н.Р. визнається:

а/ осіб, що позбавлені громадянства на підставі законодавства У.Н.Р.;

б/ осіб, що виїхавши за межі території У.Н.Р. як з дозволу відповідних органів, як і без дозволу, не повернулися, або не повернулися на вимогу відповідних органів влади;

в/ осіб, що вийшли з громадянства У.Н.Р. встановленим порядком;

г/ осіб, що їх позбавлено громадянства У.Н.Р. за судовими вироками;

д/ осіб, що оптували чужоземне громадянство на підставі договорів У.Н.Р. з чужоземними державами.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ УII. Громадянство У.Н.Р., його набуття і втрати.:

 1. Чи може бути встановлений в судовому порядку факт набуття громадянства України громадянином іншої держави?
 2. Який склад учасників справи за позовом про визнання права власності у разі втрати позивачем документа, що засвідчу є його право власності?
 3. Поділ держави РуриковичІв. Повбиття ТоркІв 1060 p. Війна вПоловцями 1061 1 1068 p. Заворушення в Київі 1068 p. Вигнання Ізяслава і з Київа і його поворот. Святослав II і Всеволод I.
 4. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ 18.4. Чинність нормативно-правових актів\ \ \ Усі нормативні акти мають певні часові, територіальні межі свого існування і дії, а також поширюються на визначене коло осіб (суб'єктів права).\ \ \ За загальним правилом, нормативно-правові акти застосовуються до відносин, що мали місце в період від введення їх у дію до втрати ними сили.\ \ \ Говорячи про межі дії нормативного акта в часі, враховують три такі обставини: момент вступу його в законну силу, мо
 5. §4 Громадянство Європейського Союзу
 6. Закон України ”Про громадянство України” (8 жовтня 1991 р.)
 7. 18.1. Правові засади громадянства Європейського Союзу
 8. Чи може суд після оголошення рішення змінити його зміст, зокрема, його мотивувальну або резолютивну частини?
 9. Набуття права власності.
 10. § 4. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
 11. Закон України «Про громадянство України» (8 жовтня 1991 р.)
 12. 1. Підстави набуття права на землю
 13. Способи набуття права власності
 14. 40. СПОСОБИ НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -