Поділ ІУ. Про Найвищий Суд.

Розділ IX. Про склад Найвищого Суду.

Арт. 73.

Найвищий Суд У.Н.Р. є чинним у складі:

а/ Президії Найвищого Суду,

б/ Плєнуму Найвищого Суду,

в/ Судової Колєґії Найвищого Суду в цивільних справах,

г/ Судової Колеґії Найвищого Суду в кримінальних справах,

д/ Виключається,

е/ Касаційної Колєґії Найвищого Суду в цивільних справах,

ж/ Касаційної Колєґії Найвищого Суду в кримінальних справах,

з/ Дисциплінарної Колеґії Найвищого Суду.

Арт. 74.

При Найвищому Суді є Управлення справами Найвищого Суду в складі:

а/ Секретарів,

б/ Канцелярії,

в/ Бухгалтерії,

г/ Господарчої частини,

д/ Архіву.

Арт. 75.

Виключається.

Арт. 76.

Виключається.

Розділ X. Про Голову Найвищого Суду, Голів його Колєґійта Членів Найвищого Суду.

Арт. 77.

Голову Найвищого Суду, Голів Колєґій Найвищого Суду та його Членів призначає Президент У.Н.Р. на внесення Міністра Юстиції.

Голову Найвищого Суду та Голів його Колєґій призначається з членів Найвищого Суду або Прокурорів його Колєґій, якщо вони мають вищу правничу освіту.

На членів Найвищого Суду призначається осіб з вищою правничою освітою, що були не менше як 3 роки на посадах Голови Округового Суду чи Помічника Прокурора Колєґії Найвищого Суду, або не менше як шість років були Заступниками Голови Округового Суду його Членами або Прокурорами.

На Членів Найвищого Суду можуть бути призначені особи, що не менше як три роки були професорами правничих наук в вищих школах, або не менше як 8 років перебували в складі колєґії адвокатів чи на посаді юрисконсульта в державних чи громадських установах, чи були присяжними адвокатами не менше як шість років.

Тимчасово на подання Міністра Юстиції Президент Республіки може робити і виключення що до службового стажу.

Окрема думка:п.п. Іванович С. Д., Завадський В. В., Іножарський І. П. і Міронович М. Д. висловилися проти впровадження стажу для професорів.

Арт. 78.

Голову Найвищого Суду, Голів його Колєґій та Членів Найвищого Суду можна звільнити з посади виключно за судом або дисциплінарним порядком, а тимчасово й наказом Президента Республіки на внесення Міністра Юстиції.

Тимчасово відсторонює Голів Колєґій Найвищого Суду і членів його, в разі потягнення їх до судової чи дисциплінарної відповідальности, Плєнум Найвищого Суду, а Голову Найвищого Суду – Президент У.Н.Р.

Арт. 79.

Голова Найвищого Суду має загальне керівництво роботою плєнуму, Президії і Колєґій Найвищого Суду. Крім прав, що їх передбачено у відповідних артикулах процесуальних кодексів і дальшими артикулами цього Положення, до компетенції Голови Найвищого Суду належать:

а/ порушувати перед Міністерством Юстиції, а також перед Плєнумом і Президією Найвищого Суду справи, що їх звязано з діяльністю Найвищого Суду, зокрема – подавати Міністрові Юстиції кандидатів на вільні посади Членів Найвищого Суду після обрання їх на Плєнумі;

б/ вимагати від Голів Колєґій Найвищого Суду звітів про діяльність Колєґій, що на чолі їх є вони, а також від окремих Членів, що увіходять до складу цих Колєґій, і подавати зазначені звіти на затвердження Президії Найвищого Суду;

в/ порушувати дисциплінарний переслід проти всіх Суддів У.Н.Р. опріч Голів Колєґій Найвищого Суду і його Членів, а також проти Судових Слідчих та Старших Нотарів;

вІ/ порушувати дисциплінарний переслід проти урядовців Найвищого Суду і самостійно вживати заходів дисциплінарного впливу /вимова, зауваження, догана/ в межах влади, наданої законом голові установи;

г/ призначати, звільняти і переміщати урядовців Найвищого Суду;

д/ керувати адміністративно-фінансовим апаратом Найвищого Суду;

е/ направляти до Міністерства Юстиції до оголошення й розсилання на місця обіжники, що їх ухвалив Плєнум Найвищого Суду.

Арт. 80.

Обовязки Заступника Голови Найвищого Суду виконує в разі потреби, з доручення Плєнуму Найвищого Суду, один з Голів Колєґій того Суду.

Розділ XI. Про Президію і пленарні засідання Найвищого Суду.

Арт. 81.

Президію Найвищого Суду складають: Голова Найвищого Суду та Голови його Колєґій.

Арт. 82.

До відання Президії Найвищого Суду належить:

І/ що до Управління Найвищого Суду:

а/ виключається;

б/ переглядати і затверджувати звітність окремих Колєґій й складати загальну звітність Найвищого Суду;

в/ розглядати питання про порушення дисциплінарного пересліду проти підсудних до Дисциплінарної Колєґії Найвищого Суду усіх Суддів, не виключаючи Голів Найвищого Суду та його Членів, а також проти урядовців орґанів судової влади і самостійно вживати заходів дисциплінарного впливу проти останніх /вимова, зауваження, попередження, догана/ в межах влади, наданої Президії згідно загального закону про дисциплінарне покарання.

г/ призначати виїздні сесії Судових Колєґій Найвищого Суду порядком арт. 93 цього Положення.

д/ призначати спеціяльні склади Суду з Членів Найвищого Суду в окремих справах, що їх розглядають Судові Колєґії Найвищого Суду;

е/ виключається;

ж/ виключається;

з/ виключається;

и/ виключається;

к/ скликати засідання Плєнуму Найвищого Суду, затверджувати оповістки зазначених засідань і підлагоджувати матеріяли до них;

л/ розвязувати инші справи, що належать до відання Президії з Наказу Найвищого Суду.

II. що до догляду за судовими місцями:

а/ розглядати зажадані на пропозицію Міністра Юстиції від Касаційних Колєґій Найвищого Суду характеристики судової діяльности Округових Судів на підставі справ, що їх розглянули зазначені Колєґії порядком касаційним та догляду;

б/ звертатися на підставі зазначеного розгляду до Міністерства Юстиції з поданнями про потребу видати відповідних обіжників у справах безпосереднього відання Міністерства Юстиції;

в/ звертатися на підставі зазначеного розгляду до Плєнуму Найвищого Суду з поданнями про видання обіжників у справах судової практики;

г/ звертатися, на підставі зазначеного розгляду, з поданнями до Міністерства Юстиції про потребу провадити загальні та спеціяльні ревізії Округових Судів, а також давати Округовим Судам потрібні вказівки;

д/ призначати спеціяльні ревізії Округових та инших Судів на пропозицію Генерального Прокурора У.Н.Р., а також із санкцією Міністерства Юстиції – з власної ініціятиви, зокрема, на підставі подань Касаційних Колєґій Найвищого Суду;

е/ заслухувати про наслідки спеціяльних ревізій, що їх призначив Найвищий Суд;

ж/ призначати на пропозицію Міністра Юстиції Членів Найвищого Суду до участи в загальних та спеціаяльних ревізіях, що їх призначає Міністерство Юстиції;

з/ розглядати, на пропозицію Міністра Юстиції, доповіди про наслідки загальних та спеціяльних ревізій, що їх провадить Міністерство Юстиції;

и/ виключається.

Арт. 83.

В засіданнях Президії Найвищого Суду бере обовязкову участь Прокурор Найвищого Суду, або той з Прокурорів Колєґій Найвищого Суду, що його він на те уповноважить.

Арт. 84.

Плєнум Найвищого Суду складають усі Члени Найвищого Суду.

Арт. 85.

Засідання Плєнуму Найвищого Суду є дійсні, як що в них бере участь не менше як половина усієї кількости Членів Найвищого Суду при обовязковій участі Прокурора Найвищого Суду та Прокурорів Колєґій з їх Помічниками.

Арт. 86.

На засіданнях Президії Найвищого Суду та його Плєнуму має право бути сам Генеральний Прокурор Республіки, або той його Помічник, що його він на те уповноважить.

Арт. 87.

Виключається.

Арт. 88.

На порядок денний засідань Плєнуму Найвищого Суду подається питання, що їх порушується:

а/ виключається;

б/ пропозиціями Ґенерального Прокурора Республіки;

в/ постановами Президії Найвищого Суду, так з її ініціятиви, як і на подання окремих Голів Колєґій Найвищого Суду або окремих складів судових засідань тієї чи иншої Колєґії Найвищого Суду;

г/ пропозиціями Голови Найвищого Суду;

д/ виключається;

е/ виключається.

Увага виключається.

Арт. 89.

До компетенції Плєнуму Найвищого Суду належить:

І/ провідно тлумачити закони в питаннях судової практики загальних судових установ, що їх порушують:

а/ Генеральний Прокурор Республіки, або Прокурор Найвищого Суду своїми пропозиціями, та Президія Найвищого Суду або його Голова;

б/ Голови окремих Дисциплінарних Колєґій Найвищого Суду або окремі склади судового засідання тої чи иншої Колєґії в справах їхнього відання;

в/ виключається;

г/ Плєнуми Округових Судів порядком, що його зазначено в арт. 68 цього Положення;

2/ провідно тлумачити закони в питаннях судової практики инших судових установ, що їх порушують Ґенеральний Прокурор Республіки своїми пропозиціями, а також Президія Найвищого Суду або Голова його та Президії цих установ своїми постановами.

3/ розглядати, скасовувати або змінювати вироки, присуди та ухвали Судових і Касаційних Колєґій Найвищого Суду та будь якого загального або спеціяльного суду Республіки порядком, що його встановлено КПК та ЦПК.

а/ виключається;

б/ за протестами Ґенерального Прокурора Республіки, а також з його повноваження, Прокурора Найвищого Суду і прокурорів, що працюють в окремих Колєґіях Найвищого Суду;

в/ на подання Президії Найвищого Суду або Голови його;

г/ виключається;

д/ на инші випадки, що їх зазначено в законі.

4/ заслухувати періодичні доповіді Голів Судів, що не входять до складу загальних судових установ, давати на заслухані доповіді пояснення в межах компетенції Найвищого Суду і подавати Міністру Юстиції про потрібні, випливаючі з цих доповідей заходи в справах, що їх віднесено законом до компетенції Міністерства Юстиції;

5/ обирати Членів Дисциплінарних Колєґій Найвищого Суду;

5І/ розподіляти Членів Найвищого Суду поміж окремих його Колєґій і покладати на Членів Найвищого Суду окремі доручення;

52/ призначати склад судових засідань Касаційних Колєґій в кримінальних справах для розгляду касаційним порядком справ, що надійшли з Військових Судів і призначати Голів зазначених засідань;

53/ обирати кандидатів на вільні посади Членів Найвищого Суду.

6/ розглядати всі инші питання, що належать до компетенції Найвищого Суду на підставі ЦПК і КПК, а також дальших артикулів цього Положення та инших чинних узаконень.

Розділ XII. Про Колєґії Найвищого Суду.

Арт. 90.

Судові, Касаційні й Дисциплінарні Колєґії Найвищого Суду є чинними під особистим доглядом і керуванням Голови Найвищого Суду. Він має за безпосередніх помічників в даній справі Голів Судових, Касаційних і Дисциплінарних Колєґій Найвищого Суду.

Голова Найвищого Суду має право головувавти в будь якій справі, що її розглядають Судові, Касаційні та Дисциплінарні Колєґії Найвищого Суду.

Арт. 91.

До складу судових засідань Касаційних Колєґій увіходять три особи, в тому числі один головуючий та два члени зі складу Членів Касаційної Колєґії, що його визначено в штатах. Кримінальна й Цивільна Касаційні Колєґії мають Прокурорів і Помічників цих Прокурорів в числі, що його встановлено штатами.

Увага І виключається.

Увага II виключається.

Арт. 92.

До складу кожної з Судових Колєґій Кримінальних і Цивільних справ увіходять – Голова Колєґії і Члени її в числі, що його встановлено штатами. Судові засідання відбуваються в складі головуючого й двох членів Колєґії.

Судові Колєґії Цивільних та Кримінальних справ мають Прокурорів і їхніх Помічників в числі, що його встановлено штатами.

Увага виключається.

Арт. 93.

Щоби розвязувати справи на місцях, утворюються виїздні сесії Судових Колєґій Найвищого Суду, за постановою Президії Найвищого Суду або на пропозицію Генерального Прокурора Республіки.

Арт. 94.

До складу Дисциплінарної Колєґії Найвищого Суду увіходять Голова її, що його призначається порядком арт. 77 цього Положення, та 4 члени зі складу Найвищого Суду, що їх обирає, на подання Міністра Юстиції, Плєнум Найвищого Суду.

Засідання Дисциплінарної Колєґії є дійсні, як що в них беруть участь Прокурор Найвищого Суду або инший представник Прокуратури, з особливого на те повноваження Генерального Прокурора Республіки.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ ІУ. Про Найвищий Суд.:

 1. Поділ II. Про Народний Суд.
 2. Поділ У. Про Державну Прокуратуру.
 3. Поділ X. Правило про культи
 4. Поділ УІ. Про Судових Слідчих.
 5. Поділ ІІІ. Про Округові Суди.
 6. Поділ. X. Про Судових перекладачів.
 7. Поділ IX. Про судових виконавців.
 8. Поділ УІІІ. Про Державний Нотаріят.
 9. Поділ XII. Про порядок дисциплінарної відповідальности персонального складу судових установ.
 10. Поділ УІІ. Про Колєґії Адвокатів.
 11. Поділ УІІ Про кандидатів на судові посади.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -