Поділ XI Про Інститути Науково-Судової Експертизи.

Розділ XIX.

Арт. І63.

Інститути Науково-Судової Експертизи є чинні у складі таких секцій:

І/ хемічних і фізико-хемічних досліджувань;

2/ біолоґічних досліджувань;

3/ фотографічних досліджувань;

4/ ідентифікації особи;

5/ судово-медичних досліджувань;

6/ кримінально-психолоґічних і психо-паталоґічних досліджувань.

Увага: І. На випадок є потреба відкрити инші секції, їх затверджує Міністерство Юстиції, а як це вимагатиме нових штатів та кошторисових асигнувань, то встановленим порядком.

Увага II. Район діяльности Інститутів Науково-Судової Експертизи визначає Міністерство Юстиції.

Арт. І64.

Інститути Науково-Судовї Експертизи підлягають до Міністерства Юстиції і існують в його безпосередньому віданні.

Арт. І65.

Особистий склад Інститутів становлять: Директор Інституту, його Заступник, завідувачі секцій з їхніми помічниками, завідувач музею, вчені лаборанти, аспіранти й технічний персонал в числі й складі, встановленім штатами.

Увага. Аспіранти з вищою спеціяльною освітою працюють при секціях Інститутів для спеціялізації в царині науково-технічних досліджувань в судових справах.

Арт. І66.

Директорів Інститутів призначає і звільняє з посади Міністр Юстиції на подання Відділу Судоустрію та Догляду М.Ю.; Заступників і завідувачів секцій призначається і звільняється таким же порядком, на подання Директора Інституту, а инших співробітників – з безпосереднього розпорядження Директора.

Арт. І67.

Коло й порядок діяльности Інститутів визначається особливою інструкцією, що її видає Міністерство Юстиції.

Арт. І68.

Досліджування Інститути Науково-Судової Експертизи роблять за таксову плату, що її встановлює Міністерство Юстиції у згод з Міністерством фінансів. На випадок, що досліджування робиться з доручення орґанів суду, слідства й дізнання, платню за це зі згаданих орґанів не стягується, а її нараховується до судових витрат, що їх суд стягає на загальних підставах і зараховується на прибуток Республіки за кошторисом Міністерства Юстиції.

На всі инші випадки платню за провадження досліджувань заінтересовані установи особи складають у належний орґан Міністерства Фінансів для зараховання на прибуток Республіки за кошторисом Міністерства Юстиції. Квиток на внесені надсилається до Інституту Науково-Судової Експертизи, а він, не одержавши платні, досліджування не починає.

Арт. І69.

Науково-дослідні роботи в справах, що стосуються до комптенції Інститутів Науково-Судової Експертизи й на загад[129] Міністерства Юстиції, й з власної ініціятиви Інститутів, провадиться на рахунок коштів, що їх видається Інститутам за кошторисом Міністерства Юстиції.

Арт. І70.

При Інститутах Науково-Судової Експертизи є науково-практичні і навчально-показові музеї.

Арт. І71.

Для складання колєкцій згаданих музеїв усі судові орґани повинні передавати Інститутам:

а/ конфісковані порядком п.І арт. 73 КПК. знаряддя злочину і

б/ инші речі річових доказів в закінчених справах, що матимуть значіння для науково-судових досліджувань і переписані в особливому переліку, що його видає Міністерство Юстиції.

Крім того, Інститути мають право залишити для своїх музеїв не належні до подання в суд обєкти досліджувань або їхні частини /в тім числі і від трупів/, що мають інтерес для науки, а також із цієї мети робити досліджування, що їх не зазначено в вимогах орґанів суду, слідства й дізнання.

Арт. І72.

З метою наукового досліджування особи праволомців Інститутам надається право провадити потрібні роботи в місцях позбавлення волі та установах для недолітніх праволомців.

Увага. Порядок і умови переведення зазначених робот встановлюється інструкцією Міністерства Юстиції, що її воно видає у згоді з Міністерством Внутрішніх Справ.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ XI Про Інститути Науково-Судової Експертизи.:

 1. 4.2. Призначення і проведення судової експертизи
 2. Стаття 81. Призначення судової експертизи
 3. 17.2. Підстави поділу права на галузі й інститути
 4. Симон Наріжний. Судівництво й кари на Запорожжі. Друковано в Збірнику Українського Наукового Інституту в Америці, т. I. Пpага, 1939, 1939
 5. Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
 6. Чи підлягає оскарженню ухвала суду про призначення експертизи як забезпечення доказу?
 7. Поділ ІУ. Про Найвищий Суд.
 8. Поділ X. Правило про культи
 9. Поділ IX. Про судових виконавців.
 10. Поділ УІІ. Про Колєґії Адвокатів.
 11. Поділ II. Про Народний Суд.
 12. Поділ ІІІ. Про Округові Суди.
 13. Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд
 14. 1. Основи судової влади і судової системи та Ті принципи
 15. Поділ УІ. Про Судових Слідчих.
 16. Поділ. X. Про Судових перекладачів.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -