Генезис та інституалізація адміністративного права

Адміністративне право у своїй генезі пов’язується з трьома видами публічної діяльності: камеральною, поліцейською і такою, що обмежує вільний розсуд адміністрації у її стосунках з людиною. Кожна з них, відповідно до наявних соціально-економічних умов, виконала функції обов’язкового інструменту щодо прогресивних зрушень у сфері регулювання правових відносин, створила можливості для становлення й існування адміністративного права у його сучасному вимірі.

Для усвідомлення їх ролі в інституалізації цієї юридичної галузі необхідно мати на увазі, що вони не є послідовно змінюючими один одного етапами соціальної практики, мають різні передумови виникнення і паралельно існували на тривалих відрізках історії. Водночас на фазах еволюційних змін між ними збуджувались інтеграційні зв’язки, які породжували нові властивості стосунків людини з владою. Кінцевим результатом їх взаємодії виявилась нова юридична галузь — адміністративне право.

<< | >>
Источник: T.О. Коломоєць, В.K. Колпаков. Вступ до навчального курсу «адміністративне право України» : текст лекцій / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков. — K. : Ін Юре,2014. — 240 c. — Бібліогр. : c. 210—222.. 2014

Еще по теме Генезис та інституалізація адміністративного права:

 1. § 1. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права
 2. § 1. Категорія «адміністративно-правові відносини» у науці адміністративного права
 3. РОЗДІЛIV. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
 4. Глава 8. Джерела адміністративного права та адміністративне законодавство
 5. § 4. Зв'язки адміністративного права з іншими галузями українського права
 6. § 3. Ознаки рецепції римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права
 7. Стаття 112. Відмова від адміністративного позовута визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження
 8. § 3. Метод адміністративного права
 9. § 5. Принципи адміністративного права
 10. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 11. Джерела адміністративного права
 12. Учасники та етапи адміністративного судочинства. Рішення адміністративних судів
 13. Поняття адміністративного права
 14. § 1. Українська наука адміністративного права на сучасному етапі
 15. § 4. Навчальний курс адміністративного права
 16. § 1. Поняття і структура норм адміністративного права