І. Адміністративні Суди.

Арт. І.

Влада судова в справах адміністративних належить:

Адміністративним Відділам Округових Судів та Адміністративним Колегіям Найвищого Суду.

Арт. 2.

При кожному Округовому Суді маються Адміністративні Відділи в складі: Головуючого в Відділі Заступника Голови Суду і Членів Суду, котрих призначається саме до Адміністративних Відділів.

Арт. 3.

При Найвищому Суді маються Судово-Адміністративна і Касаційно-Адміністративна Колегії, кожна в складі: Голови і Членів Колегії.

Кожна Колегія має Прокурора і при ньому певну кількість Помічників.

Касаційно-Адміністративна Колегія розглядає справи в двох складах:

І/ звичайному /Головуючий і два Члени/, що йому підлягають справи, які розглядають Адміністративні Відділи Округового Суду та їх Делеговані Члени;

2/ в збільшеному /Головуючий і чотирі Члени/, якому підлягають справи, розглянуті Судово-Адміністративною Колегією Найвищого Суду.

Окрема думка: п. Іножарський І. П. висловлюється за побільшення збільшеного складу Касаційно-Адміністративної Колегії Найвищого Суду до 7 душ.

Арт. 4.

На посади Заступника Голови і Членів Адміністративного Відділу Округового Суду та Голів і Членів Адміністративних Колегій Найвищого Суду призначається за загальним порядком осіб, котрі задовольняють загальним умовам призначення на ці посади.

На посади Членів Округового Суду і Членів Адміністративних Колегій Найвищого Суду можуть бути призначені також особи, що мають вищу юридичну правничу освіту і посідають достатній адміністративний досвід.

Арт. 5.

На підставі внесення Адміністративного Відділу Округового Суду і Касаційно-Адміністративної Колегії Найвищого Суду, Міністр Юстиції може делегувати для розгляду тимчасово або стало певних категорій справ, підсудних Адміністративним Відділам Округових Судів, Членів цих Відділів в якості одноособових Суддів, з визначенням їм, в разі потреби, місця осідку і поза містом перебування Округового Суду.

Делеговані Члени Адміністративних Відділів Округових Судів заховують всі права Членів Суду і беруть участь в Пленумі нарівні з иншими Членами його.

Окрема думка: п. Іножарський І. П. вважає непотрібним внесення Касаційно-Адміністративної Колегії Найвищого Суду в справі делегування Членів Адміністративних Відділів Округових Судів.

Арт. 6.

Для провадження діловодства при кожному стало Делегованому Члені Адміністративного Відділу Округового Суду мається під його безпосереднім доглядом секретарь, котрого він сам призначає. Цей секретарь має тіж службові права і обовязки і несе туж службову відповідальність, що і секретарь Народнього Судді.

Арт. 7.

Регулямін[161] внутрішнього ладу і діловодства Делегованих Членів Суду та Адміністративних Відділів Округового Суду складається ціми Відділами і залучається до регулямінів Округових Судів.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме І. Адміністративні Суди.:

 1. § 1. Адміністративні суди та їх система
 2. Адміністративне судочинство. Адміністративні суди
 3. І. Адміністративні Суди.
 4. 2. Адміністративні правопорушення за чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення
 5. Третейські суди.
 6. Стаття 291. Суди апеляційної інстанції
 7. Проект закону про суди в адміністративних справах. 1932
 8. § 3. Юрисдикційні адміністративні провадження
 9. Адміністративні правовідносини.
 10. § 1. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 11. Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі
 12. Провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 13. § 1. Суб'єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
 14. § 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
 15. § 2. Неюрисдикційні адміністративні провадження
 16. Адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, склад
 17. Справи, що розглядають господарські суди
 18. Сучасники про совісні суди
 19. Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -